Nederlandse Vereniging van Agrarische Experts

De NVAE is de Nederlandse Vereniging van Agrarische Experts, een branchevereniging die op 11 december 1995 werd opgericht.

De schade-experts die lid zijn van de NVAE bezitten deskundigheid op het gebied van nagenoeg alle agrarische sectoren: van intensieve veehouderij tot fruitteelt, van bloembollen tot boomkwekerijgewassen, van glastuinbouw tot openbaar groen, van paarden tot kleine huisdieren. Hun werkzaamheden betreffen schade-expertises en taxaties in het kader van aansprakelijkheidskwesties, rechtsbijstandverlening of verzekeringen op agrarisch gebied.

De NVAE stelt haar leden eisen van vakbekwaamheid, professionaliteit en onafhankelijkheid. Ieder lid van de vereniging heeft zijn of haar eigen specifieke kennisspectrum en voorkeuren. In de ledenlijst die op deze website staat, zijn de specialismen van de experts vermeld. Sommige leden zijn in loondienst bij verzekeringsmaatschappijen, andere leden zijn werkzaam bij onafhankelijke expertisebureau’s of opereren als zelfstandig schade-expert. De leden zijn geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Registerexperts (NIVRE) en/of bij de Vereniging van Registertaxateurs (VRT).

De leden van de NVAE kunnen optreden voor verzekeringsmaatschappijen en schadelijdende partijen, maar ook andere belanghebbenden kunnen een beroep op hem doen. Ook kunnen NVAE-leden door een rechtbank als deskundige worden benoemd.

Experts

De experts van de NVAE kunnen iedereen helpen.

Contact

Vragen over een bepaald onderwerp? Of wilt u lid worden van de NVAE? Neem dan gerust contact met ons op.

Lees verder ->

Inloggen Leden

De informatie voor leden vind u in het afgeschermde gedeelte van onze website.
.
Lees verder ->